مصادیق گرانفروشی در بازار لوازم خانگی چیست؟

خاکباز ۲۷ مهر ۱۳۹۷ اخبار , 975
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت گفت: درخصوص گرانفروشی محصولات لوازم خانگی برای ارائه مصادیق تخلف گران فروشی طی مکاتبات متعدد از اتحادیه لوازم خانگی درخواست شده که متاسفانه تاکنون پاسخی در این رابطه ارسال نشده است