بازار لوازم خانگی به کما رفته…

خاکباز ۱۵ مهر ۱۳۹۸ مقالات , 824
این روزها تمام کسب وکارها به هم ربط دارد و تعدادی از انها به فرزندان واسایش خانواده بر میگردد علت چیست؟ وچرا باید اینطور شرایطی برای مردمانی پیش اید که تنها یکبار فرصت زیستن را دارن؟ درحالی که در همین بازار اشفته عده ای افراد هستن که سرشان حسابی شلوغ و پر ازدهام میباشد راستی این افراد کیستن؟ بله این افراد کسانی هستن که از از دولت امکانات و خدمات ویا سهمیه برای تولید داخلی میگیرن ودر حالی که بازار...